ഓട്ടോമാറ്റിക് സാൻഡ് മോൾഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ്

ഫൗണ്ടറി സാൻഡ് മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷാ ഉൽപ്പാദനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലാണ്.ചില അടിസ്ഥാന മാനേജ്മെൻ്റ് നടപടികൾ ഇതാ:

1. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗും ഷെഡ്യൂളിംഗും : ന്യായമായ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഓർഡർ ഡിമാൻഡും ഉപകരണ ശേഷിയും അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദന ചുമതലകൾ ന്യായമായും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.ഫലപ്രദമായ ഷെഡ്യൂളിംഗിലൂടെ, സുഗമമായ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുക, കാത്തിരിപ്പ് സമയവും പ്രവർത്തനരഹിതവും കുറയ്ക്കുക.

2. ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും: ഉപകരണങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കാസ്റ്റിംഗ് സാൻഡ് മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ പതിവായി പരിപാലിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫയലുകൾ സജ്ജീകരിക്കുക, മെയിൻ്റനൻസ് ചരിത്രവും തകരാർ സാഹചര്യവും രേഖപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ സമയബന്ധിതമായി പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുക.

3. ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം : കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുക, മണൽ പൂപ്പലിൻ്റെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കുക, ഓരോ ലിങ്കും ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.ഗുണനിലവാര പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്താനും പരിഹരിക്കാനും ആദ്യ ഭാഗ പരിശോധന, പ്രോസസ്സ് പരിശോധന, അന്തിമ പരിശോധന എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുക.

4. സ്റ്റാഫ് പരിശീലനവും മാനേജ്മെൻ്റും : ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തന നിലവാരവും സുരക്ഷാ അവബോധവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രൊഫഷണൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നടത്തുക.ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തന ഉത്സാഹവും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹാജർ, പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ, പ്രോത്സാഹന സംവിധാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മികച്ച ജീവനക്കാരുടെ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുക.

5. സുരക്ഷാ ഉൽപ്പാദനം: വിശദമായ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും സ്ഥിരമായി ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷാ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും നടത്തുകയും ചെയ്യുക.വർക്ക്ഷോപ്പിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളായ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ, എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ മുതലായവ പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും പതിവായി സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

6. പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെൻ്റ് : പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുക, ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ പൊടി, ശബ്ദം, പുറംതള്ളൽ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുക.പരിസ്ഥിതിയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് പുനരുപയോഗം ചെയ്യുക.

7. ചെലവ് നിയന്ത്രണം : അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും ഉപഭോഗവും നിരീക്ഷിക്കുക, ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, ഊർജ്ജ ഉപഭോഗവും മെറ്റീരിയൽ പാഴ്വസ്തുക്കളും കുറയ്ക്കുക.മികച്ച മാനേജ്മെൻ്റിലൂടെ, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

8. തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ : മെച്ചപ്പെടുത്തലിനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ജീവനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയകളും മാനേജ്മെൻ്റ് രീതികളും തുടർച്ചയായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക.ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉൽപന്ന ഗുണനിലവാരവും തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ലീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോലുള്ള ആധുനിക മാനേജ്മെൻ്റ് ടൂളുകൾ സ്വീകരിച്ചു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻ്റ് നടപടികളിലൂടെ, ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കാസ്റ്റിംഗ് സാൻഡ് മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത കാര്യക്ഷമമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതേ സമയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും.


പോസ്റ്റ് സമയം: മെയ്-13-2024